Työnhakuboosteri 2.0 hanke

Tyonhakuboosteri pilvessä.

Työnhakuboosterin pienryhmästä monipuolista tukea työnhakuusi

Työnhakuboosteri-hanke on saanut työllisyyspoliittista avustusta Uudenmaan TE-toimistolta 1.1.- 31.12.2017 väliseksi ajaksi eli toimintamme jatkuu edelleen.  

Työnhakuboosterissa voit parantaa työnhakutaitoja, saada lisäpontta työnhakuun, kirkastaa oman osaamisen keihäänkärjet ja uratoiveet sekä antaa ja saada vertaistukea. 

Ryhmiin voivat osallistua kaikki Uudellamaalla asuvat korkeasti koulutetut työttömät, jotka ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina. 

Pääkohderyhmät ovat:

 • yli 12 kk työttömänä olleet
 • yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet 
 • yli 50-vuotiaat 
 • vastavalmistuneet, joiden työllistyminen on pitkittynyt 
 • korkeasti koulutetut maahanmuuttajat huom! englanninkielisille, kts. CareerBoost

Hankemuotona on pienryhmätoiminta, joka on luonteeltaan vahvasti työllistymistä edistävä sekä lisäksi yleisiä työelämävalmiuksia parantava. 

Tule mukaan Työnhakuboosteriin kevään ryhmiin! 

Yhteen ryhmään valitaan noin 10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu perusohjelman mukaan 9 viikon ajan, kerran viikossa 3 tuntia kerrallaan. Tapaamiset ovat viikon välein ja jokaisen tapaamisen välillä on useita aktivoivia kotitehtäviä. Ryhmälle on luotu valmis ohjelmamalli, joka tarkentuu tarvittaessa osallistujien toiveiden mukaan. Toimintaa koordinoi henkilö (ryhmäohjaaja), joka itse on vertainen ja osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä.

Työnhakuboosteri-tapaamisten teemat ovat: 

 • tavoitteet ja odotukset
 • työkokemus ja merkittävimmät aikaansaannokset
 • ammatilliset osaamisalueet (myös meta-osaaminen)
 • persoonallisuus ja motivaatio
 • arvot sekä niiden merkitys työllistymisen kannalta
 • myyvä ansioluettelo, neuvot liiton ura-asiantuntijalta 
 • henkilökohtainen SWOT-analyysi
 • piilotyöpaikat
 • LinkedIn-profiili ja sosiaalinen media työnhaussa
 • haastatteluihin valmistautuminen ja videohaastattelun harjoittelu 
 • ansioluetteloiden kommentointi
 • hakemustyöpaja
 • informaatiota ja sparrausta yrittäjyyteen liittyen 
 • päättötyöt, jossa osallistujat esittelevät ammatillisen tavoitteensa ja osaamisensa keihäänkärjet
 • yhteenveto ryhmätyöskentelystä ja toimintasuunnitelma jatkoa ajatellen
 • mahdollisten lisä-/seurantatapaamisten sopiminen 

Kokoontumispaikka on Pasilassa Työnhakuveturin toimitiloissa, Helsingissä.

Ryhmiin osallistuneiden palautetta. 

Ilmoittaudu

Tule mukaan Työnhakuboosteriin ilmoittautumalla ja täyttämällä tämä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä ja kerromme tarkemmin ryhmien tämän hetkisen tilanteen. 

Lisätietoja Työnhakuboosteri 2.0 hankkeesta saat hankkeen projektipäälliköltä Risto Säynäväjärveltä tai puhelin 0400 338677 tai koulutuspäällikkö Sirpa Huttuselta tai puhelin 050 4647177.