Historia

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry

OTTY ry perustettiin vuonna 1992 tukemaan työllistymistä - aloite tuli tekniikan ja kaupan alojen työttömiltä. OTTYn taustajärjestöjä ovat Tekniikan akateemiset TEK ry, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, Helsingin Insinöörit HI ry ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry. Virallisesti yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 9.3.1993. Tradenomiliitto TRAL ry liittyi toimintaan mukaan vuonna 2010 ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry YKA vuoden 2012 alusta. Kaksi uutta taustajärjestöä, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry ja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry liittyivät OTTYyn 1.1.2014.          

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry sai alkunsa tarpeesta auttaa korkeasti koulutettuja 1990-luvun alun työmarkkinoiden murroksessa. OTTY syntyi laman lapsena. Vuonna 1991 alkanut talouslama toi tullessaan myös insinöörien, diplomi-insinöörien, ekonomien ja muiden ylempien toimihenkilöiden joukkotyöttömyyden. Tämän täysin yllättävän ja ennen kokemattoman tilanteen edessä alettiin Tekniikan Akateemisten Liiton (silloisen STS/KAL, nyk. Tekniikan akateemiset) Helsingin Insinöörien ja Suomen Ekonomiliiton jäsenistöjen piirissä hakea selviytymiskeinoja ja erilaisia työllistämishankkeita. Vuosina 1992-1994 eri puolilla maata syntyi työllistymishankkeita akavalaisten yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden ammatillisten järjestöjen piirissä. Helsingin Insinöörit HI ry käynnisti Uudellamaalla Turpo -projektin syksyllä 1992. Keväällä 1993 Helsingin Insinöörit, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry perustivat OTTY ry:n ja keskittivät voimansa yhteiseen Idea-työllistymishankkeeseen. Perustajajäseniin liittyi vuonna 1994 Suomen Myyntimiesten keskusjärjestö (vuodesta 1997 lähtien Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry). Insinööriliitto IL ry tuli mukaan tukijäsenenä.
 
OTTY ry on jatkanut koulutettujen omaehtoisen työllistymisen tukemista 2000-luvun puoliväliin asti. Sen hallinnoimissa hankkeissa toimintamalli on perustunut ennen muuta osallistujien omaan aktiivisuuteen ja vertaistukeen. Toiminnan keskeinen tavoite on ollut konkreettisten ratkaisujen kehittäminen erityiskoulutettujen työllistymisen ja työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Toiminta on elänyt projektimaisesti ja uusia hankkeita käynnistetty tilanteen mukaan.
Yhdistyksen elinkaari kattaa varsin mielenkiintoisen jakson suomalaisessa yhteiskuntahistoriassa, sillä 1990-luvun lamaa voidaan monessa suhteessa pitää vedenjakajana. Ylempien toimihenkilöiden odotushorisontti on 2000-luvulle tultaessa dramaattisesti muuttunut, mitä tulee työuraan. Samalla ovat tavat ajatella työvoimapolitiikkaa, hyvinvointivaltiota tai kansallisvaltion päätösvaltaa EU:ssa ja globaalissa taloudessa läpikäyneet melkoisen muutoksen. 
 
Historiikki valmistui vuonna 2006
 
OTTY on pyrkinyt nopeasti vastaamaan uusiin haasteisiin, ja toimintamallit ovatkin olleet innovatiivisia monessa suhteessa. Tästä syystä OTTYn hallitus piti aiheellisena koota yhdistyksen tarinan yksiin kansiin. Toimintamallien kuvauksen ja toiminnan dokumentoinnin ohella OTTYn historiikki (Ideana omaehtoinen työllistyminen, Aino Korvensyrjä, 2006) tarjoaa kurkistusikkunan ylempien toimihenkilöiden kokemukseen rakennemuutoksen Suomessa vuosituhannen vaihteessa. Aineistoina on käytetty OTTYn omaa pienoisarkistoa Pasilan Idea-Pointsissa sekä toiminnassa mukana olleiden haastatteluja.